فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
کردی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم گلاویژ

آرا نام جنسیت ریشه معنی
13
گلاویژ

کردی

ستاره سهیل ، به کسر گاف
gelaviž
  • Share on Google+
  • fb
  • سوال درباره نام گلاویژ
  • ارسال نام گلاویژ به عنوان معما برای دوستان
  • نام انتخابی ما را حدس بزنید
  • ارسال عکس برای نام گلاویژ
  • نظرات درباره نام گلاویژ
  • ارسال نام  گلاویژ از طریق ایمیل برای دوستان