فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
یونانی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم لورا

آرا نام جنسیت ریشه معنی
5
لورا

یونانی

نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی
  • Share on Google+
  • fb
  • سوال درباره نام لورا
  • ارسال نام لورا به عنوان معما برای دوستان
  • نام انتخابی ما را حدس بزنید
  • ارسال عکس برای نام لورا
  • نظرات درباره نام لورا
  • ارسال نام  لورا از طریق ایمیل برای دوستان