فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم فتانه

آرا نام جنسیت ریشه معنی
18
فتانه

عربی

بسیار زیبا و دلفریب
fəttane
  • Share on Google+
  • fb
  • سوال درباره نام فتانه
  • ارسال نام فتانه به عنوان معما برای دوستان
  • نام انتخابی ما را حدس بزنید
  • ارسال عکس برای نام فتانه
  • 6نظرات درباره نام فتانه
  • ارسال نام  فتانه از طریق ایمیل برای دوستان