فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم زئوس

آرا نام جنسیت ریشه معنی
20
زئوس

یونانی

آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس، و آتنه
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام زئوس
 • ارسال نام زئوس به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام زئوس
 • 2نظرات درباره نام زئوس
 • ارسال نام زئوس از طریق ایمیل برای دوستان
116
ملیکا

یونانی

زنبور عسل - ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است - در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود
melika
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام ملیکا
 • ارسال نام ملیکا به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • 6ارسال عکس برای نام ملیکا
 • 35نظرات درباره نام ملیکا
 • ارسال نام ملیکا از طریق ایمیل برای دوستان
2
مینوس

یونانی

در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام مینوس
 • ارسال نام مینوس به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام مینوس
 • نظرات درباره نام مینوس
 • ارسال نام مینوس از طریق ایمیل برای دوستان
8
هرمس

یونانی

از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام هرمس
 • ارسال نام هرمس به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام هرمس
 • 1نظرات درباره نام هرمس
 • ارسال نام هرمس از طریق ایمیل برای دوستان
22
آتنایا

یونانی

آتنا ، مظهر اندیشه و هنر و دانش ، نام الهه یونانی ، دختر زئوس خدای خدایان
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام آتنایا
 • ارسال نام آتنایا به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام آتنایا
 • نظرات درباره نام آتنایا
 • ارسال نام آتنایا از طریق ایمیل برای دوستان
آرا نام جنسیت ریشه معنی
33
آرمیس

فارسی

هرمس ، از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام آرمیس
 • ارسال نام آرمیس به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • 2ارسال عکس برای نام آرمیس
 • 5نظرات درباره نام آرمیس
 • ارسال نام آرمیس از طریق ایمیل برای دوستان