فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسامی به همراه ریشه

آرا نام جنسیت ریشه معنی
238
آئیل

گیلکی

نام پرنده ای است آخرین عکس ارسال شده برای نام آئیل
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آئیل
 • ارسال نام آئیل به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • 3عکسهای آئیل
 • 45نظرات درباره نام آئیل
 • ارسال نام آئیل از طریق ایمیل برای دوستان
89
آب حیات

فارسی,عربی

آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آب حیات
 • ارسال نام آب حیات به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • 1عکسهای آب حیات
 • 24نظرات درباره نام آب حیات
 • ارسال نام آب حیات از طریق ایمیل برای دوستان
81
آب ناهید

فارسی

نام زنی در منظومه ویس و رامین
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آب ناهید
 • ارسال نام آب ناهید به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آب ناهید
 • 7نظرات درباره نام آب ناهید
 • ارسال نام آب ناهید از طریق ایمیل برای دوستان
74
آباد

فارسی,فارسی

تندرست و مرفه ، آراسته آخرین عکس ارسال شده برای نام آباد
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آباد
 • ارسال نام آباد به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • 1عکسهای آباد
 • 15نظرات درباره نام آباد
 • ارسال نام آباد از طریق ایمیل برای دوستان
66
آبادیس

فارسی

نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبادیس
 • ارسال نام آبادیس به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبادیس
 • 11نظرات درباره نام آبادیس
 • ارسال نام آبادیس از طریق ایمیل برای دوستان
آرا نام جنسیت ریشه معنی
76
آباریس

فارسی,فارسی

موبد معروف دوره هخامنشی
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آباریس
 • ارسال نام آباریس به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آباریس
 • 2نظرات درباره نام آباریس
 • ارسال نام آباریس از طریق ایمیل برای دوستان
63
آباقا

ترکی,فارسی

نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آباقا
 • ارسال نام آباقا به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آباقا
 • 5نظرات درباره نام آباقا
 • ارسال نام آباقا از طریق ایمیل برای دوستان
29
آباگران‎

فارسی

‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آباگران‎
 • ارسال نام آباگران‎ به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آباگران‎
 • 2نظرات درباره نام آباگران‎
 • ارسال نام آباگران‎ از طریق ایمیل برای دوستان
80
آبان

فارسی

نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان
 • ارسال نام آبان به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبان
 • 9نظرات درباره نام آبان
 • ارسال نام آبان از طریق ایمیل برای دوستان
24
آبان آسا

فارسی

مانند آبان‎ - آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان آسا
 • ارسال نام آبان آسا به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبان آسا
 • 5نظرات درباره نام آبان آسا
 • ارسال نام آبان آسا از طریق ایمیل برای دوستان
آرا نام جنسیت ریشه معنی
37
آبان داد

فارسی

داده آبان‎ - کسی که در ماه آبان متولد شده است آخرین عکس ارسال شده برای نام آبان داد
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان داد
 • ارسال نام آبان داد به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • 1عکسهای آبان داد
 • 4نظرات درباره نام آبان داد
 • ارسال نام آبان داد از طریق ایمیل برای دوستان
30
آبان دخت

فارسی

دختری که در آبان به دنیا آمده، دختر آبان، نام همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان دخت
 • ارسال نام آبان دخت به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبان دخت
 • 6نظرات درباره نام آبان دخت
 • ارسال نام آبان دخت از طریق ایمیل برای دوستان
24
آبان دیس

فارسی

مانند آبان
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان دیس
 • ارسال نام آبان دیس به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبان دیس
 • 6نظرات درباره نام آبان دیس
 • ارسال نام آبان دیس از طریق ایمیل برای دوستان
26
آبان زاد

فارسی

زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان زاد
 • ارسال نام آبان زاد به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبان زاد
 • نظرات درباره نام آبان زاد
 • ارسال نام آبان زاد از طریق ایمیل برای دوستان
28
آبان سا

فارسی

مانند آبان
 • Share on Google+
 • fb
 • پرسش درباره نام آبان سا
 • ارسال نام آبان سا به عنوان معما برای دوستان
 • بازی نامها
 • عکسهای آبان سا
 • 3نظرات درباره نام آبان سا
 • ارسال نام آبان سا از طریق ایمیل برای دوستان