فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم فتانه

آرا نام جنسیت ریشه
14
فتانه

عربی

بسیار زیبا و دلفریب
fəttane