فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم زئوس

آرا نام جنسیت ریشه معنی
13
زئوس

یونانی

آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس، و آتنه
74
ملیکا

یونانی

زنبور عسل - ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است - در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود
melika
  • Share on Google+
  • fb
  • 6
  • 26
2
مینوس

یونانی

در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس
5
هرمس

یونانی

از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
14
آتنایا

یونانی

آتنا ، مظهر اندیشه و هنر و دانش ، نام الهه یونانی ، دختر زئوس خدای خدایان
28
آرمیس

فارسی

هرمس ، از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
  • Share on Google+
  • fb
  • 2
  • 2