فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

اسم دختر و پسر با حرف س - صفحه 6

آرا نام جنسیت ریشه معنی
3
سلیم

عربی

دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن از پادشاهان عثمانی
səlim
4
سلیمان

عبری

پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
soleyman
3
سلیمه

عربی

مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم
səlime
20
سلینا

ترکی

به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی ، مانند سیل ، خروشان ، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد
səlina
16
سما

عربی

آسمان
səma
0
سمارسیس

یونانی

ساردین ،سردین ، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی
5
سمان

فارسی

مخفف آسمان، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
26
سمانه

عربی

سُمانی بلدرچین
səmane
 • Share on Google+
 • fb
 • 1
 • 14
12
سمر

عربی

افسانه، داستان ، مشهور
səmər
11
سمن

فارسی

رازقی، یاسمن
səmən

اسم دختر و پسر با حرف س - صفحه 6

آرا نام جنسیت ریشه معنی
2
سمن اندام

فارسی

سمن پیکر
3
سمن بر

فارسی

آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد
1
سمن پیکر

فارسی

آن که اندامی سفید و لطف چون سمن دارد
4
سمن چهر

فارسی

سمن چهره
2
سمن چهره

فارسی

آن که چهره ای سفید و لطیف چون سمن دارد
4
سمن دیس

فارسی

مانند سمن، مانند یاسمن
5
سمن رخ

فارسی

سمن چهره
1
سمن رو

فارسی

سمن چهره
2
سمن سیما

فارسی

سمن(فارسی) + سیما(عربی)، سمن چهره
8
سمن گل

فارسی

گل یاسمن

اسم دختر و پسر با حرف س - صفحه 6

آرا نام جنسیت ریشه معنی
2
سمن ناز

فارسی

مرکب از سمن( یاسمن) + ناز(زیبا)
1
سمنوی

فارسی

خوشبو، معطر
1
سموئیل

عبری

مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
1
سمک

عربی

ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار
2
سمکنان

فارسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب
3
سمیح

عربی

بخشنده ، بلندنظر ، کریم
11
سمیر

عربی

قصه گو
səmir
 • Share on Google+
 • fb
 • 1
 • 1
34
سمیرا

عربی

هم صحبت شبانه
səmira
16
سمیرا میس

آشوری

ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغهای معلق را همسرش برای او ساخته بوده است
2
سمیع

عربی

شنوا، از نامهای خداوند
səmie

اسم دختر و پسر با حرف س - صفحه 6

آرا نام جنسیت ریشه معنی
4
سمین

عربی

چاق،فربه ، ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود
1
سمینه

عربی

مؤنث سمین، چاق،فربه
30
سمیه

عربی

صدای خوش - اوازی که در آن خیر باشد- نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر(ص) بود
soməyye
21
سنا

عربی

روشنایی نور بلندی رفعت
səna
 • Share on Google+
 • fb
 • 2
 • 16
4
سناءالدین

عربی

آن که موجب روشنایی در دین است
1
سنان الدین

عربی

آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می کند
3
سنباد

فارسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
5
سنبل

فارسی

گل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگهای قرمز، آبی، سفید، و زرد
sonbol
0
سنجر

ترکی

نام یکی از پادشاهان سلجوقی
sənjər
1
سنجه

فارسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج( ریشه سنجیدن) + هـ ( وسیله سنجش)